آموزش
1398/6/10 یکشنبه
صدور کارت دانشجویی المثنی

.

جهت صدور کارت دانشجویی المثنی واریز مبلغ  100.000 ریال به شماره حساب 2178609001007 بانک ملی الزامی است.


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر