اخبار
1399/9/4 سه‌شنبه
اطلاعیه خیلی مهم
آزمون دروس عمومی توسط مرکز آزمون به صورت متمرکز برگزار میگردد

.

نکته1: تاریخ وساعت آزمون دروس عمومی در کارت آزمون دانشجو قابل رویت می باشد.

نکته 2:آزمون بخش نظری کلیه دروس نظری -عملی توسط مرکز آزمون برگزار خواهد شد وبخش عملی توسط اساتید محترم ارزشیابی می شود.

نکته3:کد درس ونام درس باید مشابه پرینت انتخاب واحد دانشجو باشد.

تذکر: دانشجویانی که درس تربیت بدنی و ورزش 1 دارند هم درس واحد عملی دارد که توسط استاد مربوطه برگزار می شود و بخش نظری آن توسط مرکز آزمون دانشگاه برگزار می گردد که تاریخ برگزاری آزمون نظری در کارت آزمون دانشجو قابل رؤیت می باشد.


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر