:.
1397/2/20 پنجشنبه
 


دکتر محمد جواد عطائی

 ataeymj@pnu.ac.ir 
ALGEBRA-GROUP THEORY-COVERING GROUPS BY SUBGROUPS-SIMPLE GROUPS-TECHNICAL ANALYZER
 اصفهان - اصفهان
 استادیار
 ریاضی


سوابق تحصیلی

 
نام دانشگاه مقطع رشته - گرایش از تا
دانشگاه اصفهان
فوق ليسانس
رياضي محض -گرايش جبر- نظريه گروهها
1368 1371
دانشگاه اصفهان
دکترا
رياضي محض -گرايش جبر- نظريه گروهها
1380 1386

سوابق کاری
 
نوع مکان مسئولیت از تا
اجرایی
دانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد
مسئول رشته های ریاضی
75 80
اجرایی
دانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد
مدیر گروه علوم پایه مرکز نجف آباد
84 87
اجرایی
دانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد - موسس و رئیس خانه ریاضیات نجف آباد
موسس و رئیس خانه ریاضیات نجف آباد
85 86
اجرایی
دانشگاه پیام نور استان اصفهان
معاونت توسعه و پشتیبانی دانشگاه پیام نور استان اصفهان
87 89
اجرایی
دانشگاه پیام نور استان اصفهان
رئیس دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان
89


فعالیت های تحقیقاتی
 
(بنيادي) بررسي تعداد گروه هاي نيمه ساده داراي يك 8-پوشش كاهش يافته بيشين با اشتراك بدون هسته 1389.08.03 1390.03.11 ناظر علمی :
(بنيادي) رباعيات و رياضيات خيام در غرب 1389.08.03 1390.03.09 ناظر علمی :
(بنيادي) طبقه بندي تقريبي جبرهاي لي حل پذير 1390.02.13 1390.11.18 ناظر علمی :
(بنيادي) زيرگروه هاي نرمال كمين از C_8 - گروه هاي نيمه ساده 1390.02.13 1390.11.18 ناظر علمی :
(بنيادي) C8- گروه ها و شرط زيرحاصل ضرب 1391.10.22 1392.12.24 ناظر علمی :
(بنيادي) بررسي C_8- گروه ها با شرط شاخص روي زيرگروه هاي بيشين 1392.01.31 1393.12.09 ناظر علمی :


مهارت ها
 
ریاضی محض
جبر
نظریه گروهها
پوشش گروهها توسط زیرگروهها
کاربرد ریاضی در بازارهای مالی
پیش بینی قیمنت ها در بازارهای مالی براساس مدلهای فازی
تحلیگیر تکنیکال بازار مالی داخلی و خارجی
نرم افزار میپل
نرم افزار متلب
نرم افزار مثمتیکا