1395/11/27 چهارشنبه

تلفن های تماس : 2 - 42274800

دورنگار : 42274804

کد استانی : 031

آدرس: اصفهان - شهر دهق - بلوار ولی عصر(عج)

پست الکترونیک:

dehagh@isfahan.pnu.ac.ir

کانال اطلاع رسانی دانشگاه در پیام رسان داخلی ایتا

http://eitaa.com/pnudehagh

کانال اطلاع رسانی دانشگاه در پیام رسان تلگرام
https://t.me/pnudehagh