اخبار
1398/12/24 شنبه
قابل توجه کلیه دانشجویان محترم: شماره تماس کارشناسان جهت پاسخگویی
تمهدات پیش بینی شده از طرف دانشگاه برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir