لوگو پیام نور
عدم تشکیل کلاس کلاس پژوهش عملیاتی و تحقیق در عملیات روزشنبه مورخ 15-7-96 برگزار نمی گردد . کلاس جبرانی اعلام خواهد شد.
 
امتیاز دهی