اخبار
1399/1/31 یکشنبه
ارزشيابي اساتيد توسط دانشجویان در نیمسال دوم 99-98
بر اساس اعلام مدیر کل محترم دفتر نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه پیام نور در نظر دارد در راستای اجرای بند 2 ماده 2 آیین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی کیفیت تدریس اساتید در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 را از طریق نظر خواهی از دانشجویان در سیستم گلستان ارزیابی نماید.

.

*امکان ارزشیابی اساتید در سامانه  گلستان از تاریخ 99/02/20  لغایت 99/02/31  فعال خواهد بود.

* دانشجویان می توانند در مدت یاد شده با مراجعه به سامانه گلستان و از مسیر ورود به منوی ارزشیابی - استاد - ارزشیابی ، نسبت به ارزیابی عملکرد  آموزشی اساتید خود اقدام نمایند.

* لازم به ذکر است  دانشجویانی مجاز به ارزشیابی هستند که پیشتر گزینه ی بله را برای حضور در کلاس درس استاد مورد نظر انتخاب نمایند.

* با عنایت به اهمیت نتایج این نظرسنجی ها در برنامه ریزی هر چه بهتر آموزشی دانشگاه ، بایسته است دانشجویان به صورت پر رنگ و با رعایت جانب صحت و صداقت، در این ارزیابی شرکت کنند.

راهنمای تصویری ارزیابی اساتید


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر