اخبار
1398/2/18 چهارشنبه
ارزشیابی اساتید
ارزشيابي اساتيد از تاريخ 01/ 02/ 98 لغايت 01/ 03/ 98 در سامانه گلستان فعال مي باشد

.

قابل توجه دانشجویان محترم

ارزشيابي اساتيد از تاريخ 01/ 02/ 98 لغايت 01/ 03/ 98 از مسير زير فعال مي باشد:

ارزشيابي ==> استاد ==> ارزشيابي

به منظور راهنمایی بیشتر به راهنمای ارزشیابی اساتید در سایت مراجعه نمایید.

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر