ضیافت اندیشه
برگزاری طرح ضیافت اندیشه دانشجویی طرح ضیافت اندیشه دانشجویی با قابلیت تطبیق 4 واحد از گروه معارف


نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور استان اصفهان در تابستان 97 اقدام به برگزاری طرح ضیافت اندیشه دانشجویی با قابلیت تطبیق 4 واحد از گروه معارف را دارد دانشجویان علاقمند جهت ثبت نام و شرکت در دوره به سایت زیر مراجعه نمایند

ziafat.nahadamin.ir

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر