دهق
انتصاب شایسته جناب آقای دکتر سید سعید آیت به عنوان سرپرست واحدهای دهق و علویجه طی حکمی از طرف ریاست دانشگاه پیام نور استان اصفهان جناب آقای دکتر سید سعید آیت با حفظ سمت به عنوان مسئول امورجاری دانشگاه پیام نور واحد های دهق وعلویجه منصوب شدند.دکتر آیت پس از بازدید از قسمتهای مختلف واحد، در یک نشست صمیمی جهت بهبود وضعیت این واحد با کارکنان در مورد امور جاری و آینده دانشگاه به بحث و تبادل نظر  پرداخت.


در پی این انتصاب دکتر سید سعید آیت به همراه معاون آموزشی مرکز نجف آباد و جمعی از کارکنان این مرکز از واحدهای دهق بازدید کردند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر