بازدید_دکتریوسفی

بازدید_دکتریوسفی_1

بازدید_دکتریوسفی_2

بازدید_دکتریوسفی_3
بازدید ریاست محترم دانشگاه پیام نور استان اصفهان ریاست محترم دانشگاه پیام نور استان اصفهان جناب آقای دکتر مهدی یوسفی از دانشگاه پیام نور دهق بازدید به عمل آوردند.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور دهق، جناب آقای دکتر یوسفی روز سه شنبه مورخ  04/02/97 از دانشگاه پیام نور واحد دهق بازدید بعمل آوردند و ضمن دیدار با رئیس و کارکنان این واحد در خصوص مسائل حال و آینده دانشگاه گفتگو نمودند.

دکتر مهدی یوسفی در خصوص سند چشم انداز دانشگاه در سال 97 و برنامه های پیش روی این دانشگاه صحبت نمودند. ریاست محترم دانشگاه به بحث منطقه ای شدن دانشگاه اشاره نمودند و بر چابک سازی ساختار دانشگاه و همچنین کاهش هزینه ها و صرفه جویی در کلیه امور تاکید نمودند. در پایان این دیدار کارکنان به نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادات خود را ارائه نمودند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر