تلفن های تماس : 2 - 42274800

دورنــگـــــــــار : 42274804

کد استانی : 031

آدرس :  اصفهان - دهق - بلوار ولی عصر(عج)

پست الکترونیک

dehagh@isfpnu.ac.ir

کانال اطلاع رسانی دانشگاه در پیام رسان داخلی ایتا

http://eitaa.com/pnudehagh